Het Klaverblad
 
  Jaargang 65
week 39
2‑10‑2016
Bijzonder stukje Brabantse geschiedenis
Javanen in de Polder
Op 23 september schonk de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) zijn digitale verzameling van het erfgoedproject ‘Javanen in de Polder’ aan het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. Hiermee wordt er stil gestaan bij de geschiedenis van de vestiging van Javaanse Surinamers in Noord-Brabant ruim veertig jaar geleden. Door deze documenten in bewaring te geven aan het BHIC gaat de sociale geschiedenis van de Javaanse Surinamers niet verloren en kan straks een breed publiek kennisnemen van dit bijzondere stukje Brabantse historie.

Wat is er te doen......?
Van interessante lezingen tot workshops, wandelingen en ontmoetingen. Lees hier wat er te doen is, in en rondom Vught, voor jong en oud.
Oproep om reacties
Vught moet ‘Ja mits’ gemeente worden
Rampondernemer en televisie bij Ondernemerskamer Vught
_Ondernemerskamer Vu
Op 21 september kwamen de ondernemers van Vught e.o. bij elkaar voor hun netwerkbijeenkomst. Sommige ondernemers hebben wellicht harder moeten werken de afgelopen jaren tijdens de economische crisis, maar niemand heeft zoveel tegenslag gehad als Frank Krake, de Rampondernemer!
Het Klaverblad © 2016